Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
 
Administrator Danych Osobowych
 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lars Laj Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Dobrej, ul. Migdałowa 11 72-003 Dobra, adres poczty elektronicznej administracja@larslaj.pl numer tel. 91 432 86 81 [dalej: Administrator]

 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119 s. 1) [dalej: RODO] w następujących celach:
 1. zawarcia i realizacji umowy przez Administratora na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami, produktami oraz zawartej umowy, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b) RODO; 
 2. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora, w tym z wykorzystaniem newslettera, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 3. badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej usługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c) RODO. 


 
Prawnie uzasadniony Interes
 
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. obrona praw i dochodzenie roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością;
 2. Administrator dla zapewnienia bezpieczeństwa swoich klientów, pracowników i ochrony mienia, na terenie spółki Lars Laj Poland stosuje monitoring wizyjny.
 
Kategorie odbiorców danych osobowych
 
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji naszych zadań i realizacji zawartych umów, tj. 
 1. podmiotom z naszej grupy kapitałowej Lars Laj;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia systemu informatycznego oraz dostaw produktów wykorzystywanych przez Lars Laj Polska w ramach prowadzonej działalności;
 3. podmiotom realizującym usługi w zakresie dochodzenia należności wynikających z umowy oraz w zakresie wystawiania i dostarczania faktur.
 
Okres przechowywania danych
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  celów przetwarzania, tj.: 
 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w okresie  jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy  prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku
 2. w zakresie marketingu i promocji oferowanych usług do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
 3. w zakresie badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, przez okres obowiązywania umowy;
 4. w zakresie obrony praw i dochodzenia roszczeń przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 5. w zakresie ewentualnych sporów sądowych przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 6. w zakresie rejestracji zapisu z monitoringu wizyjnego w czasie do 30 dni.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

Uprawnienia
 
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
 
W każdym czasie jest Pani/Pan upoważniona/y do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
g) jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 
Informacja o wymogu ustawowym/dobrowolności podania danych

 
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak nie przekazanie danych niezbędnych do realizacji umowy,  uniemożliwi jej zawarcie oraz realizację.
 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

article icon

Lars Laj w mediach

Zobacz wszystkie artykuły
x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak wyłączyć pliki cookies. Nasza Polityka Prywatności