Lars Laj

Projektowanie placu zabaw | LARS LAJ®

Architekci odpowiedzialni za projektowanie nowego placu zabaw dobrze wiedzą, jak istotnym jest, aby każdą inwestycję najpierw gruntownie zaplanować i zaprojektować.

Przy projektowaniu nowego placu zabaw należy pamiętać, aby był on zgodny z wszelkimi normami, szczególnie PN-EN 1176, PN-EN 1177 oraz z przepisami prawa budowlanego. Projektując plac zabaw trzeba uwzględnić strefy bezpieczne urządzeń oraz zachować minimalne odległości względem obiektów. Strefy bezpieczne wyznaczane są dla urządzeń, w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 60 cm i w urządzeniach wymuszających ruch użytkownika. Strefy nie powinny na siebie nachodzić.

Projektowanie placu zabaw

  • rzetelnafirma
  • fepi
  • fmkb
  • fmkb
  • tuv
  • din
  • tuv