Lars Laj

Przygotowanie podłoża pod place zabaw | LARS LAJ®

Przygotowanie podłoża

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie na placu zabaw jest zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni amortyzującej upadek. Właściwie zainstalowane bezpieczne nawierzchnie pozwalają uniknąć wielu niebezpiecznych urazów. Istnieje wiele materiałów amortyzujących upadki. Możemy zaliczyć do nich głownie nawierzchnie syntetyczne: płytki gumowe, sztuczna trawa z systemem ProPlay, maty gumowe przerostowe lub materiały naturalne: piasek, kora, wióry itp.

Płytki gumowe oraz system ProPlay wymagają podłoża zapewniającego odprowadzenie wód deszczowych w stopniu uniemożliwiającym powstawanie zalewisk po ustaniu opadów. Płytki najlepiej układać na podbudowie betonowej (asfaltowej) ze spadkiem zapewniającym odprowadzenie wody. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m. Obszar, na którym układa się płytki powinien być zabezpieczony na krańcach zewnętrznych oporem w postaci krawężnika lub innego elementu.

Maty gumowe przerostowe są trwałą i łatwą w montażu nawierzchnią bezpieczną. Powinny być one układane na nawierzchni utwardzonej, przy czym wystarczy tu dobrze utwardzona ziemia.

Jeśli nawierzchnią zabezpieczającą upadek ma być materiał naturalny, wówczas w obrębie stref bezpieczeństwa teren powinien być wykorytowany na głębokość 30 cm i wypełniony materiałem naturalnym. Można również zastosować obrzeża typu piaskownica, które utrzymają sypki materiał na odpowiedniej wysokości, bez konieczności korytowania gruntu.

Wprowadzenie nawierzchni bezpiecznej następuje po montażu urządzeń.

Z rodzajami naszych nawierzchni bezpiecznych możecie się Państwo zapoznać klikając na poniższy link: Bezpieczne nawierzchnie

  • rzetelnafirma
  • fepi
  • fmkb
  • fmkb
  • tuv
  • din
  • tuv