Lars Laj

LARS LAJ® | Nowy rok szkolny z Lars Laj

Nowy rok szkolny z Lars Laj

Nowy rok szkolny 2018/2019 właśnie się rozpoczął! Życzymy wszystkim uczniom powodzenia!

Koniec wakacji wcale nie oznacza końca zabawy. Szczególnie dotyczy to młodszych uczniów, na których czekają fantastyczne przyszkolne place zabaw. Nie zapominajmy, że zabawa, która jednocześnie umożliwia wszechstronny i harmonijny rozwój, jest niezwykle ważna w życiu każdego dziecka. Place zabaw to wspaniałe miejsca, w których dzieci mogą rozwijać się i poznawać świat.

Plac zabaw Lars Laj w SP35 w Szczecinie

Jakie zdolności kształtuje w dzieciach zabawa na placu zabaw?

Zdolności motoryczne

Na placach zabaw dziecko może fantastycznie rozwijać swoją sprawność ruchową. W tym celu świetnie sprawdzają się urządzenia złożone z drabinek, które umożliwiają wspinanie się, zwisanie, przenoszenie ciężaru ciała z jednej ręki na drugą i podciąganie. W ten przyjemny sposób dzieci poprawiają swoją koordynację wzrokowo-motoryczną oraz motorykę całego ciała, w tym rąk i dłoni.

Plac zabaw Lars Laj

Równowaga i koordynacja

Do rozwijania tej zdolności dobrze sprawdzą się wspomniane wyżej urządzenia do wspinaczki, ale także tory przeszkód, karuzele, zjeżdżalnie i huśtawki.

Plac zabaw Lars Laj

Integracja sensoryczna

Zabawa na placu zabaw pobudza rozwój sensoryki u dziecka, dostarczając mu wielu rozmaitych bodźców zmysłowych, które musi przetworzyć i zintegrować. W rozwijaniu integracji sensorycznej u dzieci pomagają m.in. huśtawki, karuzele, urządzenia do wspinaczki.

Plac zabaw Lars Laj

Umiejętności społeczne

Na placach zabaw dzieci mają okazję spędzić czas z rówieśnikami na wspólnych grach i zabawach. Dzięki temu uczą się funkcjonowania w grupie, czytania mowy ciała, rozpoznawania i respektowania potrzeb innych dzieci, komunikowania własnych wymagań i uczuć, oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.  

To oczywiście tylko część wszystkich zdolności i umiejętności, które dziecko nabywa i rozwija bawiąc się na placu zabaw. Dlatego warto opuścić szkolne mury, odstawić komórki, tablety i pobawić się na świeżym powietrzu.

W nowym roku szkolnym życzymy młodszym uczniom inspirującej i rozwijającej zabawy na placu zabaw!
  • rzetelnafirma
  • fepi
  • fmkb
  • fmkb
  • tuv
  • din
  • tuv